آزمون‌های محیطی ایزولاتور مدل پیش پروازی ماهواره پارس ۱ با موفقیت انجام شد

خبر داخلی
آزمون‌های محیطی ایزولاتور مدل پیش پروازی ماهواره پارس ۱ با موفقیت انجام شد
1399/04/29
10:03:28