اتمام فعالیت‌های طرح پژوهشی مشترک دانشگاهی "طراحی و پیاده‌سازی سیستم یاتاقان مغناطیسی غیرفعال برای چرخ عکس‌العملی"

خبر داخلی
اتمام فعالیت‌های طرح پژوهشی مشترک دانشگاهی
1399/05/06
14:08:22