گزارش تصویری برنامه‌های گرامی داشت هفته دفاع مقدس در پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان

خبر
گزارش تصویری برنامه‌های گرامی داشت هفته دفاع مقدس در پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان
1399/07/07
08:46:17
حضور رییس پژوهشکده و جمعی از همکاران در گلستان شهدای اصفهان و غبار روبی و قرائت فاتحه مزار شهدای دفاع مقدس و شهید مرتضوی نژاد