گزارش تصویری برنامه‌های گرامی داشت هفته دفاع مقدس در پژوهشکده رانشگرهای فضایی

خبر
گزارش تصویری برنامه‌های گرامی داشت هفته دفاع مقدس در پژوهشکده رانشگرهای فضایی
1399/07/06
21:31:31
● تجلیل ریاست پژوهشکده رانشگرهای فضایی از همکاران ایثارگر هشت سال دفاع مقدس ● حضور ریاست و مدیران پژوهشکده رانشگرهای فضایی در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز و غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس ● تجلیل ریاست پژوهشکده رانشگرهای فضایی از ایثارگری‌های جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس جناب آقای مهندس پرویز شاطری