گزارش تصویری از خدمات‌دهی اینترنتی بالن مخابراتی پژوهشگاه فضایی ایران در مرز مهران

خبر
گزارش تصویری از خدمات‌دهی اینترنتی بالن مخابراتی پژوهشگاه فضایی ایران در مرز مهران
1397/08/09
15:55:20