گزارش تصويری نمايشگاه تلکام با حضور پژوهشگاه فضایی ايران

خبر
گزارش تصويری نمايشگاه تلکام با حضور پژوهشگاه فضایی ايران
1397/07/14
15:21:27
غرفه پژوهشگاه فضایی ایران: سالن شماره ۸ و ۹، غرفه ۹/۲۹B زمان: ۱۱ تا ۱۴ مهرماه، ساعت ۹ الی ۱۷