گروه آماتور مالزیایی در تلاش برای پرتاب موشک زیرمداری قابل استفاده مجدد

خبر بین الملل
گروه آماتور مالزیایی در تلاش برای پرتاب موشک زیرمداری قابل استفاده مجدد
1397/08/01
14:51:17