کمک گرفتن روس‌ها از ربات‌های انسان‌نما در سفرهای فضایی +تصاویر

خبر بین الملل
کمک گرفتن روس‌ها از ربات‌های انسان‌نما در سفرهای فضایی +تصاویر
1396/01/26
17:14:53