پایان همکاری یوتل‌ست با ویاست و سفارش ماهواره جدید با توان عملیاتی بالا

خبر بین الملل
پایان همکاری یوتل‌ست با ویاست و سفارش ماهواره جدید با توان عملیاتی بالا
1397/01/16
11:08:28