همکاری‌های مسکو-آستانه در پایگاه فضایی «بایکونور» افزایش می‌یابد

خبر بین الملل
همکاری‌های مسکو-آستانه در پایگاه فضایی «بایکونور» افزایش می‌یابد
1396/01/26
10:43:57