نخستین پرواز دومین فضاپیمای ویرجین گالاکتیک

خبر بین الملل
نخستین پرواز دومین فضاپیمای ویرجین گالاکتیک
1397/01/16
11:07:01