قرار گرفتن شش فضانورد در مدار مریخ تا سال ۲۰۲۸

خبر بین الملل
قرار گرفتن شش فضانورد در مدار مریخ تا سال ۲۰۲۸
1396/02/08
23:03:46