قرارداد جدید Roscosmos برای فرستادن دو گردشگر فضایی به ISS

خبر بین الملل
قرارداد جدید Roscosmos برای فرستادن دو گردشگر فضایی به ISS
1397/11/30
16:42:47