فالکون۹ دراگون را به ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب کرد

خبر بین الملل
فالکون۹ دراگون را به ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب کرد
1397/01/13
11:02:31