اعلام شعار هفته جهانی فضا ۲۰۱۹ : "ماه: دروازه‌ای به ستاره‌ها"

خبر بین الملل
    اعلام شعار هفته جهانی فضا ۲۰۱۹ :
1397/04/28
08:48:49