اسپیس‌ایکس قابلیت استفاده مجدد از پرتابگرها را تثبیت کرد

خبر بین الملل
اسپیس‌ایکس قابلیت استفاده مجدد از پرتابگرها را تثبیت کرد
1399/07/08
09:11:07