استفاده پنتاگون از سنسورهای فضایی برای هدف‌گیری موشک‌های دشمن

خبر بین الملل
استفاده پنتاگون از  سنسورهای فضایی برای هدف‌گیری موشک‌های دشمن
1397/11/30
16:43:48