استفاده ارتش آمریکا از پرتابگر‌های SpaceX برای جابجایی بار در سراسر جهان

خبر بین الملل
استفاده ارتش آمریکا از پرتابگر‌های SpaceX برای جابجایی بار در سراسر جهان
1399/07/30
11:04:51