از دست رفتن محموله زوما به‌خاطر استفاده از آداپتور ساخت نورتروپ گرومن

خبر بین الملل
از دست رفتن محموله زوما به‌خاطر استفاده از آداپتور ساخت نورتروپ گرومن
1397/01/19
11:14:04