پژوهشکده رانشگرهای فضایی

پژوهشکده رانشگرهای فضایی
آدرس:تبریز، میرداماد، جنب مسجد نبی اکرم(ص) ، پژوهشکده رانشگرهای فضایی صندوق پستی: ۳۴۶ - ۵۱۷۴۵
نمابر:۳۳۸۱۶۶۵۵- ۰۴۱