مرکز تحقیقات فضایی

مرکز تحقیقات فضایی
آدرس:تهران، میدان آزادی، بزرگراه جناح، طرشت (بلوار صالحی)، میدان سماء، بن بست آزاده، پلاک ۵۹،کد پستی: ۱۴۵۹۶۷۳۷۵۱
نمابر:۰۲۱۶۶۰۶۳۱۷۳