طراحی فرآیندی، مکانیکی، ساخت، نصب وراه اندازی کارخانجات شیرخشک و پودر آب پنیر

طراحی فرآیندی، مکانیکی، ساخت، نصب وراه اندازی کارخانجات شیرخشک و پودر آب پنیر
کد: PRD-SHZ-MEC-013
نوع: فناوری