اخبار و رویدادهای طرح فضای نو

ارائه گزارش

ارائه گزارش "طرح فضای نو" در شورای پژوهشگاه

در جلسه شورای پژوهشگاه فضایی ایران که با حضور اعضای هیات ‏رییسه پژوهشگاه در تاریخ 1399/06/25 برگزار شد، "طرح فضای نو" معرفی و گزارشی از برنامه ‌ها و اهداف این...

برگزاری وبینار

برگزاری وبینار "عصر جدید فضا: فرصت‌‌ها و چالش ‌ها" در پژوهشگاه فضایی ایران- ۶ مرداد ۱۳۹۹

در راستای بررسی چالش ‌ها و فرصت ‌های دوران جدید فناوری فضایی از منظرهای مختلف، وبینار "عصر جدید فضا، چالش‌‌ها و فرصت ‌ها"، در تاریخ ششم مرداد...