تماس با ما

تماس با ما

پژوهشگاه فضایی ایران
   
آدرس:
تهران،طرشت،بلوار شهید تیموری،نرسیده به برگراه شیخ فضل الله نوری،شماره ۱۸۲
کد پستی : ۱۴۵۹۷۷۷۵۱۱
 
تلفن: تلفن : ۶۶۰۶۵۰۳۰ , ۶۶۰۶۵۰۴۴ , ۶۶۰۶۵۰۴۹ , ۶۶۰۶۵۰۶۸
فکس: نمابر : ۶۶۰۰۸۶۱۵
 
اطلاعات: ریاست پژوهشگاه: h.haddadpour@isrc.ac.ir

دفتر ریاست: info@isrc.ac.ir

روابط عمومی: public@isrc.ac.ir