۸۰ درصد توان ما در بخش ماهواره ها بومی است

News Spatial
۸۰ درصد توان ما در بخش ماهواره ها بومی است
1397/03/22
14:30:39