پیش‌نویس سند توسعه اقتصاد حوزه فضایی تدوین شد

خبر دولت
پیش‌نویس سند توسعه اقتصاد حوزه فضایی تدوین شد
1397/02/25
19:00:28