پرتاب فضاپیمای سایوز از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان

خبر فضایی
پرتاب فضاپیمای سایوز از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان
1397/04/19
10:53:13