فضاپیمای روسی رکورد سفر به ایستگاه فضایی بین المللی را شکست

خبر فضایی
فضاپیمای روسی رکورد سفر به ایستگاه فضایی بین المللی را شکست
1397/04/19
10:55:01