شعار هفته جهانی فضا در سال 2018 اعلام شد: فضا جهان را متحد می کند

خبر فضایی
شعار هفته جهانی فضا در سال 2018 اعلام شد: فضا جهان را متحد می کند
1397/03/09
08:00:44