سیاهچاله ای ۲۰ میلیارد برابر بزرگتر از خورشید کشف شد

News Spatial
سیاهچاله ای ۲۰ میلیارد برابر بزرگتر از خورشید کشف شد
1397/02/26
10:05:40