جلسه شورای عالی فضایی به زودی برگزار می شود

خبر فضایی
جلسه شورای عالی فضایی به زودی برگزار می شود
1397/03/23
11:00:58