با دورشدن ماه از زمین روزها طولانی‌تر می شود

News Spatial
با دورشدن ماه از زمین روزها طولانی‌تر می شود
1397/03/23
10:05:15