آغاز به کار رسمی رییس جدید مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات

خبر دولت
آغاز به کار رسمی رییس جدید مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات
1397/03/22
20:03:44