مراسم تودیع و معارفه رئیس پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

خبر داخلی
مراسم تودیع و معارفه رئیس پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد
1397/04/10
16:16:54