لزوم نقش آفرینی مرکز تحقیقات فضایی در حوزه‌های آینده پژوهی و توسعه کسب و کار و خدمات فضاپایه

خبر داخلی
 لزوم نقش آفرینی مرکز تحقیقات فضایی در حوزه‌های آینده پژوهی و توسعه کسب و کار و خدمات فضاپایه
1397/04/13
09:19:49