ترویج استفاده از فناوری‌های نوین فضایی در مدیریت بلایا باید با جدیت دنبال شود

خبر داخلی
ترویج استفاده از فناوری‌های نوین فضایی در مدیریت بلایا باید با جدیت دنبال شود
1397/05/11
11:39:10